返回列表 回复 发帖

乌古斯突厥语词汇

Oguz Turkic glossary / Oğuz Türk sözler  / 乌古斯突厥语词汇

 

 

Oguz Turkic glossary/Oğuz Türk sözler /乌古斯突厥语词汇

 

Chinese

汉语

English

英语

Azerbey

阿塞

拜疆

Gagauz

嘎嘎

乌兹

Kirim tatar

克里米亚

鞑靼

Salır

撒拉尔

Türkiye

土耳其

Türkmen

土库曼

简写

eng

aze

gag

kit

slr

tür

tük

空气

air

hava

hava

ava

hava

hava

howa

and

hem

ve

ma

ve

we

天使

angel

mələk;

pəri

melek

ferişte;

melek

melek

melek

perişde

动物

animal

heyvan

hayvan

ayvan; canavar

hayvan

hayvan

haýwan

蚂蚁

ant

qarışqa

karımca

qırmısqan; qarınca

qumusqan

karınca

arynja

苹果

apple

alma

alma

alma

alma

elma

alma

胳膊

arm

qol

kol

qol; el

qol

kol

gol

arrow

ox

ok

oq

ox

ok

ok

ash

kül

kül

kül

kül

kül

kül

秋天

autumn

payız

güz

küz

güz

sonbahar

güýz

斧头

axe

balta

nacak

balta;

nacaq

palta

balta

palta

大麦

barley

arpa

arpa

arpa

ahra

arpa

arpa

bear

ayı

ayı

ayuv

atıx

ayı

aýy

胡子

beard

saqqal

sakal

saqal

saqal

sakal

sakgal

bed

yataq

yatak; pat

krovat; yataq

yataq

yatak

krawat

蜜蜂

bee

arı

arı

balqurt

balcüyün

arı

bal arysy

啤酒

beer

pivə

arpa suyu

bira

ahra soma

bira

piwo

大的

big

böyük

büük

büyük; iri

catıx;ulu

büyük

uly

bird

quş

kuş

quş

quş

kuş

guş

black

qara

kara

qara

qara

kara

gara

blood

qan

kan

qan

qan

kan

gan

blue

gök

gök

gök

gök

gök

gök

boat

qayıq

kayık

qayıq

 

kayık

gaýyk

身体

body

bədən

ten

beden; kevde

piden

beden

beden

骨头

bone

sümük

kemik

kemik; süyek

siñix

kemik

süňik

book

kitab

kitap

kitap

pitix;

kitap

kitap

kitap

馍馍

bread

çörək

çörek; ekmek

ötmek

ekmek

ekmek

çörek

bridge

körpü

köprü

köpür

kömür

köprü

köpri

兄弟

brother

qardaş

aga; kardaş; batü

ağa; aka; qardaş; kadâ

qardaş

erkek kardeş

dogan

褐色

brown

qəhvəyi

esmer

qaverenki

 

kahverengi

goňur

公牛

bull

buğa

bua

buğa

boğa

boğa

buga

蝴蝶

butterfly

kəpənək

kelebek

köbelek

kegilex

kelebek

kelebek

骆驼

camel

dəvə

devä

deve

döye

deve

düýe

蜡烛

candle

şam

mum

çıraq

çıralık

mum

şem

cat

pişik

kedi

mışıq

müşüx

kedī

pişik

脸颊

cheek

yanaq

yanak

yanaq

yañak

yanak

ýaňak

奶酪

cheese

pendir

piinir

penir; qaşqaval

penir; qaşqaval

peynir

peýnir

樱桃

cherry

gilas; albalı

kirez

vişne; kiraz

kiraz

kiraz

ülje

孩子

child

uşaq

uşak

bala; evlât; çocuq

bala;

oşak

çocuk

çaga

下巴

chin

çənə

çenä

saqal tübü

çene

çene

eňek

城市

city

şəhər

kasaba

şeer

qent;

şehir

şehir

şäher

cloud

bulud

bulut

bulut

bulut

bulut

bulut

coal

kömür

kömür

kömür

kömür

kömür

kömür

咖啡

coffee

qəhvə

 

qave

kafiy

kahve

kofe

copper

mis

bakır

baqır; cez

sarıçiş

bakır

mis

棉花

cotton

pambıq

pamuk

pamuq

mamuk

pamuk

pagta

母牛

cow

inək

inek; sıır

sığır

inek; sığır

inek; sığır

sygyr

乌鸦

crow

qarğa

garga

qarğa

qarğa

karga

garga

 

 

 

 

Oguz Turkic glossary / Oğuz Türk sözler  / 乌古斯突厥语词汇

 

Chinese

汉语

English

英语

Azerbeycan

阿塞

拜疆

Gagauz

嘎嘎

乌兹

Kirim tatar

克里米亚

鞑靼

Salır

撒拉尔

Türkiye

土耳其

Türkmen

土库曼

简写

eng

aze

gag

kit

slr

tür

tük

女孩

daughter

qız

kız

qız

qız

kız

gyz

;

day

gün

gün

kün

gün

gün

gün

死亡

death

ölüm

ölüm

ölüm; ecel

ölüm

ölüm

ölüm

沙漠

desert

çöllük

çöl

sahra; çöl

çöllük;

qumluk

çöl

çöl

词典

dictionary

lüğət

sözlük

luğat; sözlük

sözlük

sözlük

sözlük

dog

köpək; it

köpek

köpek; it

it

köpek

it

donkey

eşşək

eşek

eşek

eşek

eşek

eşek

水滴

drop

damcı

damna

tamçı; tamla; damla

damcı

damla

damja

duck

ördək

ördek

papiy

bad

ördek

ördek

简写

eng

aze

gag

kit

slr

tür

tük

eagle

qartal

kartal

qartal

bürğüt

kartal

bürgüt

耳朵

ear

qulaq

kulak

qulaq

qulaq

kulak

gulak

鸡蛋

egg

yumurta

yımırta

yımırta

yumurta

yumurta

ýumurtga

大象

elephant

fil

fil

fil

fil

fil

pil

敌人

enemy

düşmən

duşman

duşman

düşmen

düşman

duşman

黄昏

evening

axşam

avşam

aqşam

axşam

akşam

agşam

眼睛

eye

göz

göz

göz

göz

göz

göz

简写

eng

aze

gag

kit

slr

tür

tük

face

üz

yüz; beniz

bet; yüz

yüz

yüz

ýüz

家庭

family

ailə

aylä; senselä

aile; qoranta

öyçe

aile

maşgala

父亲

father

ata

boba; ata

baba

ata

baba

kaka

害怕

fear

qorxu

korku

qorqu

xorğu

korku

gorky

手指

finger

barmaq

parmak

parmaq

barmaq

parmak

barmak

fire

od

ateş

ateş; alev

ot

ateş

ot

fish

balıq

balık

balıq

balıq

balık

balyk

跳蚤

flea

birə

pirä

qandalay

birğe

pire

büre

面粉

flour

un

un

un

un

un

un

flower

gül; çiçək

çiçek

çeçek; gül

çiçex

çiçek

gül

foot

ayaq

ayak

ayaq

ayak

ayak

aýak

森林

forest

meşə

daa

orman

hüy;orman

orman

tokaý

狐狸

fox

tülkü

tilki

tilki

tülüğü

tilki

tilki

朋友

friend

dost

arkadaş; dost

dost

arxadaş;yarı

arkadaş

dost

青蛙

frog

qurbağa

kurbaa

baqa

bağa

kurbağa

gurbaga

简写

eng

aze

gag

kit

slr

tür

tük

花园

garden

bağ

baa; başça

bağça; bostan

bağ

bahçe

bag; bakja

山羊

goat

keçi

keçi

eçki

eçgü

keçi

geçi

真主;

上天

god

tanrı

allaa

alla; tañrı

tañrı

tanrı

taňry

金子

gold

qızıl

altın

altın

altın

altın

gyzyl

goose

qaz

kaaz

qaz

qaz

kaz

gaz

绿色

green

yaşıl

yeşil

yeşil

yaşıl

yeşil

ýaşyl

客人

guest

qonaq

konak; musaafir

musafir

qonaq

misafir

myhman

简写

eng

aze

gag

kit

slr

tür

tük

头发

hair

saç

saç

saç

saç

saç

saç

hand

əl

el

qol; el

el

el

el

head

baş

baş

baş

baş

baş

baş

heart

ürək

yürek; kalp

yürek

yürek

kalp; yürek

ýürek

hen

toyuq

tauk

tavuq

tuuk

tavuk

towuk

蜂蜜

honey

bal

bal

bal

bal

bal

bal

horse

at

at

at

at

at

at

时刻

hour

saat

saat

saat

çağ;saat

saat

sagat

房屋

house

ev

ev

ev

öy

ev

öý

人类

human

adam; insan

insan; adam; kişi

adam; insan;

kişi

kişi;

adam;

insan

insan

ynsan

饥饿

hunger

aclıq

aaçlık

açlıq

açık

açlık

açlyk

 

Oguz Turkic glossary / Oğuz Türk sözler  / 乌古斯突厥语词汇

 

Chinese

汉语

English

英语

Azerbeycan

阿塞

拜疆

Gagauz

嘎嘎

乌兹

Kirim tatar

克里米亚

鞑靼

Salır

撒拉尔

Türkiye

土耳其

Türkmen

土库曼

简写

eng

aze

gag

kit

slr

tür

tük

I

mən

bän

men

men

ben

men

ice

buz

buz

buz

muz

buz

buz

iron

dəmir

demir

demir

demir

demir

demir

island

ada

ada

ada

ada

ada

ada

简写

eng

aze

gag

kit

slr

tür

tük

钥匙

key

açar

anаtar

anahtar

kiret

anahtar

açar

kidney

böyrək

böbrek

büyrek

böğrek

böbrek

böwrek

国王

king

kral; padşah

kral

qral

 

kral

korol

厨房

kitchen

mətbəx

kufnä

aşhane

otçak

mutfak

kuhnýa

膝盖

knee

diz

diz

tiz

diz

diz

dyz

刀子

knife

bıçaq

bıçak

pıçaq

bıçak

bıçak

pyçak

简写

eng

aze

gag

kit

slr

tür

tük

lake

göl

göl

göl

göl

göl

köl

羊羔

lamb

quzu

kuzu

qozu; qozuçıq

qozu;

oğlak

kuzu

guzy

语言

language

dil

dil

til

dil

dil

dil

字母

letter

hərf

harf

arif

oğuş

harf

harp

生命

life

həyat

ömür

ömür; can; ayat

ömür; can

hayat

durmuş

狮子

lion

şir; aslan

aslan

arslan

arslan

aslan

ýolbars

虱子

louse

bit

bit

bit

pit

bit

bit

简写

eng

aze

gag

kit

slr

tür

tük

男人

man

kişi

erkek

erkek; adam; er kişi

er kişi

erkek

erkek

meat

ət

et; yaanı

et

et

et

et

中间

middle

orta

orta

orta; ortası

orta; ortası

orta

orta

milk

süd

süt

süt

süt

süt

süýt

分钟

minute

dəqiqə

minuta

daqqa

daqqa

dakika

minut

镜子

mirror

güzgü

ayna

küzgü

güzgü

ayna

ayna

money

pul

para

para; aqça

heli

para

pul

猴子

monkey

meymun

maymun

maymun; şabek

bicin

maymun

maýmyn

月亮

month

ay

ay

ay

ay

ay

妈妈

mother

ana

ana

ana

ece;ana

anne

eje

mountain

dağ

bayır

dağ; bayır

dağ

dağ

dag

老鼠

mouse

siçan

sıçan

sıçan

geme

sıçan

syçan

mouth

ağız

aaz

ağız

ağız

ağız

agyz

音乐

music

musiqi

muzika

muzıka; çalğı

yır

müzik

saz

简写

eng

aze

gag

kit

slr

tür

tük

名字

name

ad

ad

ad; isim

ad

ad

at

自然

nature

təbiət

tabeet

tabiat

doğa

tabiat; doğa

tebigat

needle

iynə

iinä

ine

yiğni

iğne

iňňe

邻居

neighbo(u)r

qonşu

komşu

qomşu; qapu-qomşu

xamzay

komşu

goňşy

新的

new

yeni

yeni

yañı; taze

yañı

yeni

täze

夜晚

night

gecə

gecä

gece

gece

gece

gije

鼻子

nose

burun

burun

burun

burun

burun

burun

数字

number

nömrə

nomer

nomera

sanıx

sayı

san

 

Oguz Turkic glossary / Oğuz Türk sözler  / 乌古斯突厥语词汇

 

<

Chinese

汉语

English

英语

Azerbeycan

阿塞

拜疆

Gagauz

嘎嘎

乌兹

Kirim tatar

克里米亚

鞑靼

Salır

撒拉尔

Türkiye

土耳其

Türkmen

土库曼

简写

eng

aze

gag

kit

slr

tür

tük

oil

yağ

yaa

yağ; may

yağ

yağ

ýag

旧的

old

köhnə

eski

eski

eski

eski

köne

老的

old

qoca

kart

qart; ihtiyar

xarrı

yaşlı

garry

橄榄

olive

zeytun

zeytin

zeytün

-

zeytin

zeýtun

onion

soğan

suan

soğan

soğan

soğan

sogan

或者

or

ya

yada